Mukařovská stovka
Dálkový a turistický pochod a ultra trail v jihovýchodním okolí Prahy

Datum konání

1. ročník dálkového a turistického pochodu a ultra trailu se bude konat 20.-22.července (July) 2018


Trasy

Mukařovská stovka (součástí poháru ČSUT https://dalkovepochody.cz/csut.htm) 112 km a +/- 3000m

Noční pochod po stopách kameníků 12 km (vhodná pro rodiny s malými dětmi i pro kočárky)

Noční Mukařovská padesátka 55 km a +/- 1300m

Denní Mukařovská padesátka 57 km a +/- 1400m

Denní Mukařovská dětská trasa 7 km (vhodná pro rodiny s malými dětmi i pro kočárky)

Finální podoba všech tras bude zveřejněna zde minimálně týden před začátkem konání akce.

Místo a časy prezentací

Prezentace všech tras bude probíhat na základně v sokolovně TJ Sokol Mukařov (zde na mapě https://mapy.cz/s/2GudX)

Prezentace trasy Mukařovská stovka a Noční Mukařovská padesátka a Noční pochod po stopách kameníků v pátek 20.7.2018 19:00-21:30

Prezentace Denní Mukařovská padesátka v sobotu 21.7.2018 4:30-7:30 a Dětské trasy 9:00-14:00

Místo a časy startů

Hromadný start trasy Mukařovská stovka a Noční Mukařovská padesátka v pátek 20.7.2018 ve 22:00 před sokolovnou u autobusové zastávky Mukařov,škola

Průběžný start trasy Noční pochod po stopách kameníků v pátek 20.7.2018 od 19:30 do 21:30

Průběžný start trasy Denní Mukařovská padesátka v sobotu 21.7.2018 od 4:30 do 7:30 z místa prezentace (sokolovna)

Cíl

Cíl všech tras v místě prezentace (sokolovna TJ Sokol Mukařov) průběžný sobota 21.7.2018 9:30 až neděle 22.7.2018 12:00 (pro opozdilce bude místo cíle přesunuto na jiné místo v Mukařově bez zázemí).

Cíl pátečního večerního pochodu na 12 km v sokolovně TJ Sokol Mukařov v pátek 20.7.2018 od 21:00 do 0:00.

Registrace a startovné

Registrace probíhá přes e-mail hlavnímu organizátorovi (FILIPDRAZDIK@seznam.cz). Do e-mailu uveďte: jméno a příjmení, datum narození, výběr trasy, zájem o nocoviště v místě prezentace noc pátek/sobota a sobota/neděle, jméno týmu.

1.vlna 30.5.2018-17.6.2018 (včetně zaplacení na účet) trasa 112km 350,-Kč a trasa 50km 200,-Kč

2.vlna 18.6.2018-30.6.2018 (včetně zaplacení na účet) trasa 112km 450,-Kč a trasa 50km 250,-Kč

V mimořádných případech možnost registrace na místě prezentace trasa 112km 550,-Kč a trasa 50km 350,-Kč

Zaplacené startovné se nevrací, možnost převodu startovného na jiného účastníka pouze do 30.6.2018


Pořadatel

Filip Drazdík a Jan Vinš (pod záštitou TJ Sokol Mukařov)

Kontakt: Filip Drazdík, e-mail: FILIPDRAZDIK@seznam.cz, tel. 721204069, na Facebooku jako Filip Messi Drazdík

Kontrolní body a dodržování trasy

Každý účastník obdrží při prezentaci kontrolní kartu a textový itinerář trasy.
Trasa je liniová a přesně daná. Účastníci jsou povinni přesně dodržovat trasu. V případě opuštění trasy, takzvaném zabloudění, je nutno se vrátit na místo, kde trasu opustili a dále pokračovat po trase.
Na trase budou umístěny kontrolní body. Buď živé s obsluhou, nebo samoobslužné a také tajné. Účastník je povinen si zaznamenávat průchod kontrolními body do kontrolní karty. V případě vynechání kontrolního bodu, nebo neodevzdání kontrolní karty po příchodu do cíle, bude účastník diskvalifikován. Kontrolní karta je nepřenosná. Každý účastník má po celou dobu konání akce u sebe pouze svou vlastní kontrolní kartu. Pokud bude přistižen se dvěma a více kartami, bude okamžitě diskvalifikován.

Velmi důležité upozornění

Akce se koná za každého počasí.
V tomto ročním období je možnost tropických veder, ale i prudkých bouří s rizikem rozvodnění vodních toků! Při extrémním zvratu počasí nebo situace hlavní organizátor má právo na okamžité pozastavení či ukončení celé akce (toto rozhodnutí dá vědět všem účastníkům telefonickým hovorem).
V případě prudké bouře doporučujeme nezdržovat se na exponovaných místech, případně vyhledat dočasně úkryt.
Akce se každý účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost! Účastníci nejsou organizátorem pojištěni.
Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případnou fyzickou či majetkovou újmu účastníků!
V úsecích vedoucích po komunikacích je nutné dodržovat dopravní předpisy.
Ve městech a obcích se pohybujte pokud možno po chodnících.
Organizátor nijak nezajišťuje dopravu ani nesváží účastníky, kteří se z důvodu únavy či zdravotních potíží rozhodnou nepokračovat po trase až do cíle. Pokud se účastník rozhodne dále v trase nepokračovat, ihned to musí telefonicky nahlásit hlavnímu organizátorovi (sdělit mu místo a důvod ukončení a aktuální zdravotní stav.

Povinné vybavení

Kvalitní baterka nebo čelovka a dostatečný počet náhradních baterii. Reflexní prvek na oblečení nebo na batohu.
Dále si sebou vezměte dostatečnou hotovost na nákup občerstvení v restauracích a hospodách po trase a na případný předčasný návrat vlakem nebo autobusem. 

Další vybavení zvolte podle aktuální předpovědi počasí!  

Občerstvení na trase

Možnost občerstvení bude cca po 15 až 25 km. Někde budou naše občerstvovací stanice, jinde bude v místech kontrolních stanovišť v hospodách a restauracích možnost si zakoupit nápoje a jídlo. Vezměte si proto dostatečnou hotovost.

Možnost přespání a zázemí akce

V prostoru startu a cíle  v sokolovně TJ Sokol Mukařov je pro účastníky akce umožněno přespání na podlaze ve vlastním spacáku a možnost sprchy od pátku 20.7. do neděle 22.7. Cena za noc 50,-Kč.